1 Μαΐ 2009

Alfred E. Neuman

"Smoking helps you lose weight -- one lung at a time!"

Δεν υπάρχουν σχόλια: