16 Ιουλ 2009

-5

TIME SCHEDULE
19.00 DOORS OPEN
19.40-20.10 ALEC EMPIRE
20.30-21.45 JANE’S ADDICTION
22.15-00.15 NINE INCH NAILS

Δεν υπάρχουν σχόλια: