30 Ιαν 2010

RockHard_'80

RockHard_'80
01 Scorpions : The Zoo
02 Ozzy Osbourne : Suicide Solution
03 Saxon : Heavy Metal Thunder
04 Diamond Head : Am I Evil?
05 Witchfynde : Give 'em Hell
06 Angel Witch : Angel Witch
07 Tygers of Pan Tang : Insanity
08 Iron Maien : Iron Maiden
09 Black Sabbath : Heaven and Hell
10 AC/DC : Hells Bells
11 Accept : Thunder and Lightning
12 Samson : Vive Verca
13 Judas Priest : Breaking the Law
14 Motorhead : Ace of Spades
15 Girlschool : Emergency
16 White Spirit : Midnight Chaser
17 Van Halen : Everybody Wants Some!!!
(Volume 1 - 79min)

Δεν υπάρχουν σχόλια: