13 Μαρ 2012

women encircled by flight of bird

"... η εύρεση αντικειμένου καλύπτει απόλυτα
την ίδια λειτουργία με το όνειρο,
με το νόημα ότι αυτή απελευθερώνει το άτομο
τους συναισθηματικούς παραλυτικούς ενδοιασμούς,
το ενισχύει και το κάνει να καταλάβει
ότι το εμπόδιο που μπορούσε να θεωρήσει ανυπέρβλητο
ξεπεράστηκε..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: