14 Νοε 2008

Ανακάλυψα πίσω απ’ το τελευταίο συρτάρι του ηλικιωμένου ερμαρίου

ένα αλφαβητάριο άλλης γλώσσας...

και ποτέ δεν τη σπούδασα αυτήν.

Δύο, κι άλλα πολλά εγχειρίδια,

μα τη μητρική μου δεν έμαθα να χρησιμοποιώ.

Στη σειρά λέξεις σα να ‘ναι εποχές, χωρίς αλλαγές,

στίξη και ουσία αδιάφορα κι απούσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: